Ikona serwera

Regulamin

Informacje > Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA WWW.VERTEZ.PL

 1. Definicje

  1. Vertez.pl - serwis społecznościowy oferujący usługi na serwerch gier vertez.pl, którego właścicielem jest firma Fye Servers Sp. z o.o., al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, KRS 0000855997, NIP 5252832990.

  2. Serwery gier vertez.pl - publiczne serwery gier oparte na autorskich rozwiązaniach zarządzane przez administrację vertez.pl.

  3. Użytkownik / klient / gracz - osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub zakupiła usługę na stronie vertez.pl/sklep.

  4. Usługa - udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub doładowanie wirtualnych punktów doświadczenia do konta gracza na serwerze vertez.pl.

  5. Minecraft – gra survivalowa wydana przez Mojang AB.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.

  2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.

 3. Warunki korzystania z usług

  1. W celu korzystania ze strony vertez.pl, użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę. internetową Firefox, Chrome, Safari bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.

  2. W celu dostępu do serwera vertez.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.

 4. Zasady użytkowania

  1. Użytkownik posiadając konto na serwerze vertez.pl akceptuje regulamin oraz warunki ogólno przyjętej netykiety poprawnego zachowania w internecie.

  2. Wszystkie budowle / pluginy / pomysły, które zostały stworzone na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu kto tworzył tą zawartość nie przysługują zwroty / rekompensaty.

  3. Aby zapewnić wszystkim graczom pozytywne wrażenia z gry i uczciwą rywalizację, jakiekolwiek próby oszukiwania systemu serwera vertez.pl na jego niekorzyść, używanie wspomagaczy, obrażanie innych oraz reklamowanie innych serwisów oraz serwerów gier może skończyć się natychmiastowym wyrzuceniem z serwera bądź natychmiastową blokadą konta użytkownika - tzw. banem.

  4. W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera vertez.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.

  5. Rodzaje niedozwolonych działań:

   • Wspomagacze / Cheat - Używanie niedozwolonych modyfikacji pozwalających na oszukiwanie w rozgrywkach.

   • Bugowanie / Exploit - Umyślne używanie niedoskonałości gry w celu oszukiwania w rozgrywkach.

   • Spam / Flood - Nadmierne wysyłanie tej samej wiadomości lub umieszczanie niechcianych linków oraz przeszkadzanie innym użytkownikom w poprawnym odczytywaniu czatu serwerowego.

   • Reklamowanie / Advertising - Umieszczanie na czacie i w całym obrębie serwera i jego strony niechcianych treści reklamowych takich jak: Odnośniki, reklamy innych serwerów, reklamy aukcji, scam linki (odnośniki do wyłudzania).

  6. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze lub stronie za nieprzestrzeganie netykiety lub naruszenie zasad gry na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu Gemów.

  7. W przypadku odkrycia osób łamiących regulamin, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt administracji serwera vertez.pl.

 5. Świadczenie usługi

  1. Za udany zakup w sklepie, gracz otrzymuje Gemy (waluta na serwerze Vertez.pl).

  2. Udana transakcja powoduje możliwość wydawania na serwerze otrzymanych Gemów.

  3. Niewykorzystane Gemy nie podlegają zwrotowi.

  4. W przypadku wykrycia oszustwa w grze i zbanowania gracza, gracz może stracić zakupione Gemy.

 6. Wydobywacz Rubinów

  1. Rubin Miner integruje oprogramowanie do wydobywania stron trzecich za pomocą systemu wtyczek innych firm. Rubin Miner to oprogramowanie o zamkniętym kodzie źródłowym, które obsługuje algorytmy wydobywania wirtualnej waluty.

  2. Interfejs użytkownika oprogramowania Rubin Miner pozwala użytkownikowi ręcznie wybrać ustawienia. Zewnętrzne koparki i wtyczki są wybrane przez Rubin Miner.

  3. Vertez Hub którego właścicielem jest firma Fye Servers Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, za wszelkie niepożądane działania.

  4. Pobierając aplikację zezwalasz na automatyczne aktualizacje, jeśli aktualizacja jest dostępna, zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana na urządzeniu.

 7. Płatności

  1. Płatności SMS obsługuje firma CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice.

  2. Płatności ONLINE oraz przelewy obsługuje firma Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

  3. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.

  4. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tj. Dotpay, Cashbill.

 8. Kontakt

  1. Kontakt możliwy w formie mailowej: kontakt@vertez.pl.

 9. Reklamacje

  1. W przypadku problemów z płatnościami należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią firmą obsługującą płatności SMS lub ONLINE.

   • Płatności SMS: "Reklamacje usług premium" https://www.cashbill.pl/kontakt

   • Płatności ONLINE: "Przelewy bankowe" lub "płatnośći kartami" http://www.dotpay.pl/reklamacje/

   • Właściciel strony i sklepu lub firma obsługująca płatności może poprosić o udzielenie szczegółowych danych zawartych podczas transakcji w celu poprawnego rozpatrzenia problemu.

  2. W przypadku nieotrzymania zakupionych Gemów istnieje możliwość złożenia reklamacji poprzez kontakt@vertez.pl.

  3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, reklamacja może się wydłużyć jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  4. W celu skróceniu czasu reklamacji, w treści maila należy zamieścić: email, nick z gry, metodę płatności, kwotę płatności, potwierdzenie wykonania płatności, nazwę zakupionego towaru.

 10. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 2. poniżej.

  2. Zgodnie z prawem UE ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do:

   • umowy o świadczenie usług po zakończeniu świadczenia usługi, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą usługobiorcy oraz za potwierdzeniem, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy, gdy umowa zostanie w pełni wykonana przez usługodawcę;

   • dostawy towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;

   • dostawy towarów, które, po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter są nierozdzielnie połączone z innymi produktami;

   • dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego, które zostały otwarte przez konsumenta po dostarczeniu;

   • dostawy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na namacalnym nośniku, jeżeli proces rozpoczął się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i jego potwierdzeniem, że w ten sposób traci on prawo do odstąpienia od umowy.

  3. Formularz odstąpienia od umowy:

   • Do: Fye Servers Sp. z o.o., al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, Polska
    Niniejszym informuję, że odstępuję od transakcji sprzedaży następującego produktu: [nazwa produktu], zamówionego przeze mnie w dniu [data zakupu].
    [Imię i nazwisko, adres, nazwa konta na serwerze]
    [Podpis — tylko w przypadku formularza papierowego]
    [Data]

 11. Definicje

  1. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę.

 12. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku sporu, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji w postaci wysłania maila na kontakt@vertez.pl.

Partnerzy

LEGO