Profil użytkownika

Ranga administracyjna

Brak

Ranga serwerowa

Vip

adusar

Skin minecraft

Klan

tr4p

Stopień klanu

Ranga w klanie

Stażysta

3,491 xp

Aby dodać opinię musisz być zalogowany!

Napisane przez matias737

SPOKO MORDA <3

Napisane przez helgaming

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░