Profil użytkownika

Ranga administracyjna

Brak

Ranga serwerowa

Brak

adusar

Skin minecraft

Klan

fiat

Stopień klanu

Ranga w klanie

Stażysta

4,753 xp

Aby dodać opinię musisz być zalogowany!

Napisane przez sexihelus

Usuwaj te haxy!

Napisane przez matias737

SPOKO MORDA <3

Napisane przez helgaming

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░